top of page
  • Špela Mihelin

Kako lahko izgubim svojo blagovno znamko?

5 razlogov, zakaj lahko izgubite vašo blagovno znamko

Vir: Lemur Legal, d.o.o.


Če ste eden tistih “srečnežev”, ki je svojo znamko uspešno registriral pri pristojnem uradu oziroma organizaciji, si morda mislite da so vse nevarnosti povezane z vašo znamko za vami. Vendar temu ni tako. V nadaljevanju predstavljamo 5 razlogov, ki lahko vodijo k izgubi vaše blagovne znamke.


1. “Uporabi ali izgubi”


Če ste vašo blagovno znamko zaščitili pri pristojnem uradu je ključnega pomena da znamko tudi dejansko uporabljate. Možno je namreč, da tretje osebe zahtevajo preklic vaše registracije, če znamke v zadnjih petih letih niste uporabljali. Slednje lahko zahtevajo, ko je vaša znamka registrirana najmanj pet let.


V kolikor pride do takšne zahteve s strani tretje osebe, bo pristojni urad od vas zahteval dokazila, da ste vašo znamko v preteklih letih resnično uporabljali za blago oziroma storitve, v okviru katerih ste zaščitili vašo blagovno znamko in na ozemlju, kjer ste zaščito zahtevali. Če ste vašo znamko v preteklih letih spreminjali, bo pristojni urad prav tako presojal ali je uporabljena znamka še vedno dovolj podobna vaši registrirani znamki, da je razlikovalni značaj znamke še vedno enak. Če se videz znamke skozi čas spremeni, je pametno razmisliti o registraciji novega znaka.


2. Generičnost znamke


O genericidu (dejanje ali postopek v katerem blagovna znamka postane tako pogosto uporabljena, da izgubi svoj razlikovalni značaj in postane generična beseda) smo pisali že v blogu o intelektualni lastnini v ešportu. Blog najdete na tem tukaj. Genericid se je pripetil znamkam kot so “aspirin”, “jo-jo”, “vileda” ter mnogim drugim in s tem spremenil registrirane blagovne znamke v generična imena izdelkov.


Glavna značilnost oziroma lastnost, ki jo mora blagovna znamka opravljati je razlikovalni učinek. Ko znamka postane tako splošna, da potrošniki ne morejo več razlikovati med blagom ali storitvami različnih trgovcev, blagovna znamka ne opravlja več svojega glavnega namena. Zato je pomembno, da svoje znamke ne uporabljate na način, da bi lahko postala splošen izraz za vaše blago ali storitve. Prav tako morate sprejeti vse ustrezne ukrepe, kot so nadzor nad uporabo vaših licenc, izobraževanje javnosti ter preprečevanje kršitev, da preprečite drugim, da vašo blagovno znamko spremenijo v generično ime.


3. Zavajanje potrošnikov


Vaša znamka nikakor ne sme zavajati javnosti, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora vašega izdelka ali storitev. Slednji kriterij pristojni urad presoja že ob sami registraciji znamke, vendar pa lahko to kasneje izpodbija tudi tretja oseba.


Eden izmed takšnih primerov je blagovna znamka “MÖVENPICK OF SWITZERLAND”, ki je bila preklicana, ker je bilo zadevano blago proizvedeno v Nemčiji in ne Švici, kot bi potrošnik sklepal iz samega imena blagovne znamke. Znamka bi se prav tako štela za zavajajočo, če bi na primer v samem imenu nakazovala, da je blago izdelano iz določenega materiala, vendar bi se za izdelke v resnici uporabljal drug material.


4. Neveljavnost


Registracija vaše blagovne znamke, je lahko razglašena za neveljavno iz različnih razlogov. Lahko pride do spora s tretjo osebo in je vaša znamka razveljavljena, ker je enaka prejšnji znamki te tretje osebe in sicer za enako blago ali storitve, za katere je registrirana prejšnja znamka. Na primer, lastnik nasprotujoče znamke, bo vašo prijavo za registracijo znamke opazil šele po tem, ko boste pridobili zaščito in bo vaša znamka registrirana. V tem primeru, je njegov edini način odstranitve vaše blagovne znamke iz registra, če poskusi vašo znamko razveljaviti oziroma preklicati. Temu, se pooblaščeni odvetniki oziroma zastopniki za znamke in modele želijo v čim večji meri izogniti s tem, da pred vložitvijo prijave, pregledajo baze obstoječih znamk in vas opozorijo na možne konflikte.


Drugi razlogi, ki lahko privedejo do neveljavnosti blagovne znamke, so razlogi, ki jih mora sicer pristojni urad po uradni dolžnosti pregledati že ob sami prijavi znamke, vendar so razloge spregledali in znamko “pomotoma” registrirali. Slednje se lahko pripeti v primeru opisnosti znamke (če na primer izdelujete športno obutev in je ime vaše blagovne znamke Športna obutev), pomanjkanju razlikovalnega učinka znamke in podobnih razlogov.

5. Ne pozabite na njen rojstni dan!


Ključnega pomena je, da ne pozabite obnoviti registracije znamke in plačati ustrezne pristojbine, ko se njena zaščita izteka, saj bo v nasprotnem primeru vaša registracija potekla. Registracijo blagovne znamke je namreč potrebno obnavljati vsakih 10 let.


Pomembno je torej zagotoviti, da so vaši kontaktni podatki posodobljeni v registru blagovnih znamk in v evidencah pooblaščenih zastopnikov, saj si boste s tem zagotovili, da vas ob ustreznem času opomnijo na obnovo vaše znamke.

 

V kolikor rabite pomoč s samo registracijo vaše blagovne znamke ali pa vam grozi eden izmed opisanih razlogov za izgubo že registrirane znamke, vam lahko pravniki pri Lemur Legal pomagamo. Vaša vprašanja nam lahko posredujete preko elektronske pošte na info@lemur.legal.

 

14 views0 comments

Comentarios


bottom of page