top of page

Obramba blagovnih in storitvenih znamk

Imate težave z vašo registracijo blagovne znamke ali pa nekdo neupravičeno uporablja simbol ali ime vaše blagovne znamke? Blagovno znamko lahko kršijo tudi nezavedno, saj na primer ne vedo, da ima nekdo že zaščiten simbol, ki ga uporablja na trgu. V obeh primerih vam lahko Lemur Legal pravniki pomagamo razrešiti spor in braniti vaši blagovno znamko,

Kaj je ugovor zoper registracijo znamke?

Ugovor zoper registracijo znamke je v večini držav najhitrejši in najbolj ugoden način za preprečitev registracije sporne znamke. Z ugovorom se zavaruje poslovne interese lastnika registrirane blagovne znamke in prepreči morebitno zmedo na tržišču. Slednjo lahko ustvarijo blagovne znamke, ki so si med seboj podobne in ponujajo določeno blago ali storitve, ki so si prav tako podobne ali enake.

 

Ugovor zoper registracijo znamke se mora vložiti v treh mesecih od datuma objave sporne znamke. Po vloženem ugovoru določeni uradi (npr. EUIPO) nudijo strankam “obdobje pomiritve” v katerem lahko stranke sporazumno najdejo mirno rešitev spora. V kolikor lastnik predhodne znamke zamudi omenjeni trimesečni rok lahko še vedno zahteva umik sporne znamke in sproži postopek za izbris znamke pri pristojnem organu ali sodišču, ki pa je precej bolj cenovno neugoden in dolgotrajen. 

 

V kolikor je bil zoper vaši prijavi znamke vložen ugovor vam lahko z odgovorom na ugovor pomagamo mi. Pri samem postopku pisanja ugovora in odgovora nanj so namreč zelo pomembne izkušnje in poznavanje prakse pristojnega urada, zato je zaželeno, da se v takih primerih odločite za sodelovanje z zastopniki. 


V kolikor želite prejeti ponudbo naših storitev, nam pošljite povpraševanje.

Kdaj pride do kršitve blagovne znamke?

Kršitev blagovne znamke predstavlja vsak neupravičen poseg v pravice, ki izvirajo iz (ne)registrirane blagovne znamke. Kršitelj lahko za prodajo in trženje neupravičeno uporablja enak ali podoben znak, kot je blagovna znamka pritožnika. V kolikor ste opazili da nekdo brez pooblastila uporablja vašo znamko lahko zahtevate takojšnje prenehanje kršitve in v primeru, da ste utrpeli poslovno škodo, tudi povrnitev le-te. 

 

Lemur Legal pravniki vam lahko s svojimi storitvami pomagamo pri odpravi kršitev vaše blagovne znamke.

bottom of page