top of page

Kaj je blagovna ali storitvena znamka?
 

Podjetja in posamezniki (ponudniki) nastopajo v gospodarskem prometu. Da bi se njihove storitve oziroma blago razlikovali od drugih ponudnikov na trgu, se storitve ali blago ponujajo pod določeno znamko ponudnika. Znamka torej omogoča razlikovanje med storitvami in blagom različnih ponudnikov. Z drugimi besedami, znamka predstavlja neke vrsto identitete same storitve oziroma blaga.

 

Pravno gledano je znamka ena od pravic intelektualne lastnine. Znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov.

Zakaj zaščititi znamko?

Razlogov za zaščito znamke je več. Glavni razlog je, da samo registrirana znamka daje lastniku znamke pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. 

 

V primeru, da do take kršitve pride, je določen poseben postopek, v katerem lastnik znamke uveljavlja svoje pravice. Kot kršitev v tem primeru se šteje, če nekdo tretji nepooblaščeno v gospodarskem prometu uporablja enako znamko ali pa če uporablja podobno znamko, ki pa povprečnega kupca lahko zavede, da gre za ponudnika, ki ima zaščiteno znamko.

 

Drugi razlog je, da znamka lahko predstavlja pomembno neopredmeteno sredstvo (premoženje) podjetja, ki je ključno za njegovo pozicioniranje na trgu. Zato je priporočljiva pravna zaščita znamke, ki se v največji meri doseže z njeno registracijo. To imetniku omogoča, da svojo poslovno podobo gradi na osnovi lastne zaščitene znamke.

 

Obstajajo tudi drugi razlogi za zaščito znamke, ki pa so specifični za posamezna podjetja. Zaščitena znamka je na primer pogosto eden od razpisnih pogojev v raznih programih financiranja iz javnih sredstev (npr. sheme SPIRITa).

Kje lahko zaščitimo znamko?

Veljavnost zaščitene znamke je teritorialno omejena. Lahko jo zaščitimo samo v Sloveniji. V tem postopku se postopek registracije opravi preko Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Če opravimo tovrstno registracijo, zaščita znamke velja samo na območju Republike Slovenije. Zaščita tovrstne znamke je priporočljiva, če je vaša gospodarska dejavnost omejena samo na področje Slovenije.

 

V kolikor gre za trženje storitev in blaga, ki presega meje Slovenije in je usmerjeno na trge Evropske unije, je priporočljivo zaščititi t.i. evropsko znamko. Postopek registracije evropske znamke se izvede preko Evropskega urada za intelektualno lastnino. V tem primeru zaščita znamke velja na celotni ravni Evropske unije.

 

Znamko je preko t.i. Madridskega sporazuma možno zaščititi tudi v drugih državah. Tovrstna registracija se opravi preko Svetovnega urada za intelektualno lastnino. Na ta način se veljavnost znamke lahko razširi. Pogoj za uporabo tega sistema registracije znamke je, da je znamka že registrirana (npr. v Sloveniji ali na ravni EU), preko portala pa se znamko razširi še na izbrane države.

Za katero blago in storitve lahko zaščitimo znamko?

Znamka se vedno registrira v povezavi z določenimi storitvami ali blagom. Te storitve in blago so razvrščeni v posamezne razrede. Gre za t.i. Nicejsko klasifikacijo. Število razredov, v katerih se znamka zaščiti, je povezano s stroški registracije. Vsak dodaten razred predstavlja dodaten strošek.

 

Pri opredelitvi razredov je potrebno biti zelo natančen. Ko je enkrat znamka registrirana, novih razredov ni mogoče dodajati, lahko se jih zmanjša. V primeru, da bi se želelo zaščititi znamko v dodatnem razredu, bi bila potrebna registracija nove znamke.

Kako preverimo ali že obstaja podobna zaščitena znamka?

Preden se odločimo za registracijo znamke, je priporočljivo preveriti, ali že obstaja enaka ali podobna zaščitena znamka. V ta namen preverimo baze registriranih znamk:

 

 

 

 

V primeru, da ugotovimo, da podobna znamka, kot jo želite registrirati, že obstaja, je pomembno da preverite razred (glej prejšnjo točko) v katerem je obstoječa znamka že registrirana. V kolikor gre za druge razrede, kot jih želite registrirati za znamko vi, potem to ni ovira za registracijo vaše znamke.

Kaj moramo vedeti glede znamke, preden jo želimo registrirati?

Preden se lotimo postopka registracije znamke, moramo od vas pridobiti tri najpomembnejše informacije:

 

  • katere vrste znamko želite zaščititi (besedna, figurativna)

 

  • kje želite zaščititi znamko (Slovenija, EU, svet)

 

  • v katerih razredih želite zaščititi znamko.

Kakšni so stroški registracije?

Stroški registracije obsegajo stroške plačila upravnih taks in stroške plačila naših storitev.

 

i. Stroški upravnih taks:

 

Višina stroškov plačila upravnih taks je povezana z več različnimi dejavniki. V prvi vrsti z vprašanjem kje želite zaščititi znamko. Dodatni stroški so povezani s številom razredov, v katerih želite zaščititi znamko. Osnovno glede stroškov upravnih taks:

 

  • taksa za slovensko znamko: 250,00 EUR (vključuje 3 razrede)

 

  • taksa za evropsko znamko: 850,00 EUR (vključuje 1 razred)

 

  • taksa za razširitev slovenske/evropske znamke: 300,00 CHF (fiksno) + tarifa posameznih dražav (kalkulator stroškov)

 

Dodaten razred pri slovenski znamki je 70,00 EUR (20 EUR prijavna taksa + 50,00 EUR registracija). Pri evropski znamki je strošek drugega razreda 50,00 EUR, strošek tretjega in vsakega nadaljnega razreda pa 150,00 EUR.

 

Na stroške upravnih taks se ne plačuje DDV.

 

 

ii. Strošek storitev Lemur Legal:

 

Strošek storitev Lemur Legal znaša pri slovenski znamki 250,00 EUR, pri evropski znamki pa 350,00 EUR na znamko. Na storitev se plačuje DDV.

Kako poteka postopek registracije?

Postopek registracije se začne z vložitvijo vloge. Pri evropski znamki se ta vloži v elektronski obliki (preko spletnega portala), pri slovenski znamki pa v papirni obliki (vloga se pošlje na Urad).

 

Potem ko pristojni Urad preveri, ali so izpolnjeni formalni pogoji za zaščito znamke, se znamka objavi na javnem portalu (biltenu). S tem začne teči 3-mesečni rok, v katerem zainteresirane osebe lahko vložijo ugovor zoper zaščito vaše znamke. Do ugovora pride v primeru, da nekdo prereka registracijo vaše znamke, kar se v praksi zelo redko zgodi.

 

V primeru plačila ustreznih pristojbin, se po preteku omenjenega 3-mesečnega roka, znamka registrira. Pri tem je pomembno, da se kot datum registracije šteje datum vložitve vloge, ne pa datum poteka 3-mesečnega obdobja.

Kako dolgo velja zaščita znamke?

Zaščita registriranih blagovnih znamk običajno traja 10 let zato je temeljnega pomena učinkovito upravljanje z obnovami, ki ohranjajo pravice zaščitene blagovne znamke. Za preprečitev izteka registracije blagovne znamke morajo lastniki blagovnih znamk pravočasno vložiti dokumente o obnovi blagovne znamke pri ustreznem uradu. Število obnovitev ni omejeno, vendar se ob vsaki obnoviti plača stroške obnovitve. 

 

V kolikor želite, da vam ekipa Lemur Legal pomaga pri obnovi vaše blagovne znamke ali zgolj preveri kdaj bo obnovitev potrebna, nas kontaktirajte.

Ali je možno znamko prenesti na drugega?

Da, saj blagovna znamka predstavlja obliko premoženja in jo lahko lastnik prenese na drugo osebo ali subjekt. Prenos znamke se mora urediti pogodbeno, oseba na katero se bo blagovna znamka prenesla, pa bo imela enake pravice, ki izhajajo iz blagovne znamke, kot jih je imel prejšnji lastnik. Kakršnokoli spremembo lastništva znamke se vnese v register pravic intelektualne lastnine (primer za slovenske znamke). 


Če želite, da vam ekipa Lemur Legal pravnikov pomaga pri prenosu vaše blagovne zname nas kontaktirajte.

bottom of page