top of page

Splošni pogoje uporabe spletne strani

PROSIMO, DA PRED UPORABO SPLETNE STRANI POZORNO PREBERETE TE SPLOŠNE POGOJE UPORABE SPLETNE STRANI.

Ta pravni dokument opisuje pogoje uporabe spletne strani Moja Znamka, dostopne na neposredni spletni povezavi https://www.mojaznamka.si/, katere lastnik in administrator je Lemur Legal, pravno svetovanje d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana, matična št. 7016247000, davčna št. SI 53345304 (v nadaljevanju “Lemur Legal”).

Poleg Splošnih pogojev uporabe spletne strani (v nadaljevanju “Splošni pogoji uporabe”) vas prosimo, da se seznanite tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja in uporabo vaših podatkov, in s Politiko piškotkov, ki razkriva katere piškotke zbiramo ter za kakšne namene.

 

1. Strinjanje s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji uporabe spletne strani, Politika zasebnosti in Politika piškotkov (skupaj “Pogoji uporabe”) opredeljujejo dostop in pogoje uporabe te spletne strani in vseh informacij, besedil, grafik, fotografij in drugih materialov, ki jih vsebuje ta spletna stran (skupaj “Vsebina”).

POGOJI UPORABE UREJAJO IZKLJUČNO VAŠO UPORABO NAŠE SPLETNE STRANI IN NE VELJAJO ZA MOREBITNA DRUGA PRAVNA RAZMERJA MED VAMI IN LEMUR LEGAL. INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI UPORABLJAJTE IZKLJUČNO KOT VODILO. PREDEN ZAČNEMO DELATI NA VAŠIH PRAVNIH ZADEVAH, BOMO SKLENILI USTREZNO POGODBO Z OPREDELITVIJO MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI.

 

Vaša uporaba spletne strani je pogojena s sprejemom teh Pogojev uporabe in skladnostjo vašega delovanja z njimi. Šteje se, da s prvo uporabo spletne strani soglašate s Pogoji uporabe. ČE NE SPREJEMATE TEH POGOJEV UPORABE, NE DOSTOPAJTE IN NE UPORABLAJTE SPLETNE STRANI.

 

2. Omejitev uporabe

Podeljujemo vam osebno, omejeno, ne-ekskluzivno in neprenosljivo pravico do uporabe naše spletne strani za osebno in nekomercialno rabo v skladu s temi Pogoji uporabe in veljavno zakonodajo. Kot predpogoj za uporabo spletne strani potrjujete, da spletne strani ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit, ki ni skladen s Pogoji uporabe ali ki je v očitnem nasprotju z nameni Lemur Legal. Lemur Legal si pridružuje pravico, da preiskuje pritožbe in prijavljene kršitve teh Pogojev uporabe ter da ukrepa na način, ki se mu zdi primeren, kar med drugim vključuje poročanje o sumu nezakonitih aktivnosti pristojnim organom pregona, regulatorju ali drugi tretji osebi. V primeru da je to potrebno, Lemur Legal tem organom razkrije elektronske naslove, zgodovino uporabe spletne strani, IP naslov in podatke o prometu. Prepovedano je uporabljati to spletno stran ali katerekoli Vsebine spletne strani v nasprotju s Pogoji uporabe.

 

Prepovedano je uporabljati programsko opremo, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov ter ugotavljanje njihove identitete.

 

Potrjujete, da ne boste izvajali nobenih aktivnosti, ki bi (i) po naši presoji predstavljale oziroma bi lahko predstavljale nesorazmerno in prekomerno obremenitev naše spletne strani in povezane infrastrukture, (ii) kakorkoli motili ali poskušali motiti pravilno delovanje spletne strani ali (ii) na kakršen koli način poskušali zaobiti naše ukrepe za omejitev dostopa do spletne strani.

 

3. Vsebina uporabnikov/strank

Vsa vsebina, ki jo posredujete Lemur Legal, vključno z informacijami in gradivom posredovanim v okviru vaših vprašanj, odgovorov, prošenj za posredovanje informacij in komentarjev (v nadaljevanju “Vsebina uporabnika”) je vaša izključna odgovornosti in za njo ne odgovarjamo.

 

Soglašate in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki nam jo posredujete. Lemur Legal ne nadzira Vsebine uporabnikov in ne jamči za njeno natančnost, celovitost in kakovost. Soglašate da Lemur Legal ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko imelo vaše zanašanje na te informacije.

 

O domnevnih kršitvah v povezavi z Vsebino uporabnika nas prosimo obvestite na elektronski naslov: info@lemurlegal.com.

 

Vsebina, ki nam jo posredujete bo prebrana, uporabljena in zbrana samo s strani Lemur Legal ali s strani Lemur Legal pooblaščenih oseb.

 

4. Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran in njena vsebina sta intelektualna lastnina Lemur Legal oziroma njenih avtorjev ter se ne sme, razen na način določen v Pogojih uporabe, uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja Lemur Legal. 

 

Lemur Legal, https://www.mojaznamka.si/, logo, vse slike, fotografije in besedila ter vsa vsebina spletne strani, grafike in ikone gumbov predstavljajo intelektualno lastnino Lemur Legal. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov.

 

Ime Lemur Legal lahko uporabljate brez našega eksplicitnega soglasja kot referenco v primeru, ko se sklicujete na pravne oziroma svetovalne storitve, ki so že bile opravljene s strani Lemur Legal. Prav tako ga lahko uporabljate v rekamne namene, pod pogojem da nam zagotovite ustrezno nadomestilo. Kakršna koli druga uporaba zahteva eksplicitno pisno soglasje Lemur Legal. Prepovedana je uporaba znamk in avtorskih pravic Lemur Legal. Prepovedana je tudi označba storitev ali produktov, ki bi lahko povzročila zmedo, misleč da gre za produkte ali storitve Lemur Legal. Prepovedana je uporaba produktov Lemur Legal na način, ki bi se ga lahko razumelo kot da Lemur Legal sponzorira, odobrava oziroma je na kakršen koli drug način povezan z vami, vašimi aktivnostmi, produkti ali storitvami.

 

5. Izključitev odgovornosti

Razen če je eksplicitno zapisano v teh Pogojih uporabe, Lemur Legal ne daje nobenih zavez in izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, v največjem obsegu možnem v skladu z veljavno zakonodajo glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij ter vsebine spletne strani in povezav do spletnih strani tretjih na naši spletni strani. Naša spletna stran, informacije in vsebina na njej ter s spletno stranjo povezane grafike so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani Lemur Legal.

 

Podatki, ki jih dajemo na spletno stran so lahko netočni ali imajo tipkarske napake. Lemur Legal ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katerih koli drugih škod, ki izvirajo iz (i) vašega dostopanja do naše spletne strani, (ii) vaše nezmožnosti uporabe spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na naši spletni strani, (iv) vaše informacije ali gradiva posredovanega na našo spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

 

6. Odpoved in pravica do zavrnitve

Lemur Legal si pridružuje pravico, da lahko vsakomur kadarkoli zavrne dostop do spletne strain, v celoti ali delno, če utemeljeno sklepamo da: (i) ste kršili te Pogoje uporabe, (ii) ste za nas povzročili pravno tveganje; ali (iii) naše zagotavljanje dostopa do spletne strani ni več ekonomsko ali socialno sprejemljivo.

 

Potrudili se bomo, da vas o odpovedi obvestimo preko elektronske pošte, ki ste nam jo posredovali. 

 

7. Povezave do spletnih strani tretjih

V primeru da pri uporabi naše spletne strani uporabljate povezave do spletnih strani tretjih, boste zapustili spletno stran Lemur Legal. Spletne strani tretjih niso pod našim upravljanjem, zato Lemur Legal v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino na teh spletnih straneh in za povezave do drugih spletnih strani, ki jih vsebujejo spletne strani tretjih. Za spletne strani tretjih veljajo njihovi splošni pogoji uporabe. Lemur Legal ima na spletni strani povezave do strani tretjih le kot pomoč, zato navajanje spletnih povezav na naši spletni strani ne predstavlja nobenega priporočila, odobritve ali potrditve s strani Lemur Legal, niti ne pomeni, da Lemur Legal na kakršenkoli način nakazuje, da spletna stran tretjega priporoča ali odobrava spletno stran Lemur Legal.

 

8. Spremembe Pogojev uporabe

Lemur Legal si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni in dopolni Pogoje uporabe v okviru spletne strani. Vaša odgovornost je da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami. Datum zadnjih Pogojev uporabe je zapisan v dokumentu. V kolikor imate v primeru sprememb kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte na info@lemurlegal.com.

 

V primeru da postanejo Pogoji uporabe za vas nesprejemljivi oziroma da se s Pogoji uporabe po njihovi spremembi ne strinjate, te spletne strani ne uporabljajte več. Z uporabo spletne strani soglašate s Pogoji uporabe na način kot so bili spremenjeni.

 

9. Ostale določbe

Pravna razmerja. Kot rezultat teh Pogojev uporabe med strankama ni nastalo nobeno podjemno, partnersko ali delovno-pravno razmerje.

 

Celoten dogovor. Ti Splošni pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti in Politiko piškotkov, urejajo pravno razmerje med vami in Lemur Legal glede uporabe naše spletne strani.

 

Brez odpovedi pravic. V primeru da katera izmed pogodbenih strank ne izvrši svoje pravice, ki jo ima na podlagi teh Pogojev uporabe, se tako ravnanje stranke ne šteje kot odpoved pravicam.

 

Višja sila. Lemur Legal ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti po teh Pogojih uporabe, če je taka neizpolnitev posledica katerega koli vzroka, ki je izven razumnega nadzora Lemur Legal, kar med drugim vključuje mehanske, elektronske in komunikacijske okvare ali poslabšanja.

 

Neodvisnost določb. Če se katerakoli določba Pogojev uporabe izkaže kot neizvršljiva ali neveljavna, potem se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da Pogoji uporabe ostanejo v veljavi.

 

Prenos Lemur Legal. Lemur Legal lahko prenese ali dodeli tretjemu pravice in obveznosti iz Pogojev uporabe, brez vašega soglasja.

 

Trajanje in prenehanje. Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko vstopite na spletno stran Lemur Legal in prenehajo veljati ko jo prenehate uporabljati oziroma ko prenehajo veljati ti Pogoji uporabe. 

 

10. Pravo

Za urejanje in razlago Pogojev uporabe velja pravo Republike Slovenije. Stranki poverita izključno krajevno pristojnost sodišču v Ljubljani. 

11. Kontakti, povratne informacije in pritožbe

V primeru da nas želite kontaktirati v zvezi s Pogoji uporabe, vas vljudno prosimo, da nam pišete na elektronski naslov info@lemurlegal.com. Soglašate, da lahko vašo povratno informacijo uporabimo za izboljšave in/ali spremembe naše spletne strani brez kakršnih koli omejitev ali obveznosti plačila do vas.

 

Lemur Legal, pravno svetovanje, d.o.o.

Ljubljana, februar 2023

bottom of page